lördag 20 november 2010

Nu är det hjul igen

Bokläsandet har blivit lidande den senaste tiden pga jobb och diverse smärre eländen, men jag tog mig i kragen och läste klart Lars Erik Nilssons "Hjul på hällar" (Warne förlag, 2005). Den behandlar hällristningar, närmare bestämt skildringen av olika sorters vagnar.


Omslagsbilden skildrar, menar Nilsson, hjultillverkning. Vad vi ser är sista fasen av tillverkningen av ett ekerhjul – när man kränger på hjulbanan på ekrarna, en inte så komplicerad process, men svår eftersom den kräver mycket kraft (den som haft svårt att kränga på däcket igen efter att ha lagat en cykelpunka förstår varför).

Men det är Nilssons ansträngningar att förstå vad det är för olika sorters vagnar de olika ristningarna skildrar som är huvudtemat i boken, och det är väldigt intressant. Detaljerna i ristningarna är få, men Nilsson menar att de är tillräckliga för att identifiera ett flertal olika sorters vagnar. Nedanstående bild, till exempel, föreställer enligt honom en vagn som använder hävstångsprincipen för att lyfta upp en låg vagn för att frakta stenbumlingar så att den går fri från marken när man väl vältrat upp stenbumlingen på den. Den lilla tvärslån framför främre hjulparet lyfter upp själva vagnskroppen med stenen från marken när man lyfter upp dragstången.


Principen illustrerar han på följande sätt:...och han har också letat upp en existerande vagn som fungerar på det sättet och användes just för att frakta stenbumlingar på det tidiga 1800-talet.

Boken är full av liknande, intressanta uttolkningar av funktioner som olika vagnsmodeller kan ha haft och vad olika bildelement kan ha betytt – ett underben med tillhörande fot men ingen övrig kropp tolkas till exempel som motsvarande en "här kliver man på"-pil – och även om det med nödvändighet blir en smula spekulativt ibland är det fascinerande och mycket givande läsning. Rekommenderas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar