onsdag 17 november 2010

Carl Barks and the Disney Comic Book

Thomas Andrae: ”Carl Barks and the Disney Comic Book. Unmasking the Myth of Modernity”. 280 s. University Press of Mississippi, 2006.
Det här är en kombination av inte alltför djup men ändå klart passabel biografi över Carl Barks samt analys av hans verk och hur det utvecklades över tiden. Tanken är nog att det biografiska till dels är till för att stötta analysen.

Eftersom jag inte är särskilt djupt inläst på Barks’ biografi uppskattade jag den delen av boken starkt. Framför allt var det intressant att läsa om hur hårt Barks under lång tid fick kämpa för att förtjäna sitt uppehälle, samt om hans roll vid Disneys animationsstudio och hur han såg på sitt arbete där. Något sämre blir det när det när Andrae går in på att analysera Barks historier.

Det beror inte på att Andrae inte kan sin Barks, utan på att han sätter sitt sikte för högt. I stället för att hålla sig till att analysera Barks’ historier – inklusive hur Barks egen biografi och livssyn påverkat dem – väljer han ofta att söka sig till kultur- och samhällsvetenskaplig teoribildning på samhällsnivå. och placerar in Barks’ historier i teoriernas sammanhang. Men Kalle Anka-historier är inte riktigt rätt underlag för att ge samhällsteorier empiriskt stöd, och de delarna av boken fungerar väldigt dåligt i mina ögon. När Andrae i stället kopplar ihop berättelserna med Barks’ (rätt pessimistiska) livssyn och (tämligen konservativa) politiska åsikter blir boken betydligt roligare.

Sammanfattningsvis kan sägas att jag tycker boken är klart läsvärd. Andraes stil är inte svår eller komplicerad, och boken är relativt rik på fakta och även inspirerande både till att läsa Barks och till att själv vilja skriva något liknande (om än med fokus mer tydligt på historierna).

Rekommenderas att läsa, kanske inte att köpa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar