torsdag 9 december 2010

What is wrong with these people?

Bryan Fischer:


 We know what causes AIDS: homosexual sex and injection drug use. The Centers for Disease Control tell us that of all the males who have been diagnosed with HIV/AIDS since the epidemic started in 1977, 91% contracted it either through having sex with other males or through intravenous drug abuse.


 Since we know the cause, we know the cure: stop engaging in homosexual sex and stop shooting up with drugs. (...)


 So if we’re looking to start trimming federal spending, here’s a way we can save the taxpayers a quick $26 billion. Since we know the cause of AIDS and the way to slow down the epidemic, if we spend any taxpayer funds at all it ought to be on education: don’t start engaging in homosexual behavior, and if you have started, stop. (...)


 [H]omosexual activist groups likewise are pushing a lifestyle that kills. If anybody should be obligated to pony up funds to mitigate a health crisis, it ought to be the organizations that are responsible for advocating the very behavior that created and perpetuates the epidemic.


Bryan Fischer är Director of Issues Analysis for the American Family Association och programvärd för radioprogrammet "Focal Point". Han är bara en liten del av den enorma högermedia-maskinen i USA, och kan väl i någon mån läsas för sitt underhållningsvärde som så många andra av dess delar. Skrattet fastnar dock en smula i halsen när man betänker hur stort inflytande den antiliberala lobby- och mediamaskinen har.Dan Piraro är en skatt. Köp hans samlingar. (Gärna den svenska som jag översatte, men det är absolut inget krav – just den är det bättre att ni lånar på biblioteket.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar